sisukaart
Juhtimispõhimõtted

Vilcon Ehitus OÜ ettevõtte eesmärgiks on pakkuda kõrge kvaliteeditasemega teenuseid. Selle eesmärgi saavutamiseks ja stabiilseks arenguks peavad kõik kvaliteeti mõjutavad ettevõtte lülid tegutsema sihipäraselt, järjekindlalt ja asjakohaselt.

Konkurentsivõime, jätkusuutliku arengu, edukuse ja hea maine hoidmiseks ning tõstmiseks oleme uuendusmeelsed ja järgime kokkulepitud juhtimispõhimõtteid.

Juhtimispõhimõtted väljendavad ettevõtte vastutust ja kohustumust oma klientide, töötajate, omanike, koostööpartnerite, ühiskonna ja keskkonna ees.

Kohustume:

  • olema paindlikud partnerid kliendi soovide rahuldamisel nõustades ja toetades neid väärtuslike, kestvate ning keskkonnasõbralike ehitiste ja rajatiste loomisel;
  • vältima, vähendama või kindlates piirides hoidma keskkonna saastamist ja ressursside raiskamist ning lähtuma oma tegevuses keskkonnasäästlikkusest ja ökonoomsusest;
  • tagama korrektse ja avatud tegutsemise kaudu klientide, töötajate, omanike ja ühiskonna heaolu;
  • järgima klientide, seadusandluse, normatiivide ja ettevõtte kehtestatud nõudeid projektiarendusel, projektijuhtimisel ja ehituse peatööettevõtul hoonete ja inseneriehituses;
  • hinnates kvaliteeti ja erialast professionaalsust, jätkusuutlikkuse tagamiseks soodustama töötajate koolitust ja enesetäiendust ning parendama pidevalt juhtimissüsteemi mõjusust;
  • looma turvalise ja tervisliku töökeskkonna, viies miinimumini tegevusega kaasnevad riskid sealhulgas need, mis võivad põhjustada vigastusi ja põdurust.