×

Meist

Vilcon Ehitus OÜ tegutseb Eesti Ehitusturul 2009. aastast. Oleme kasvanud nende aastate
jooksul arvestatava suuruse ja käibega ehitusettevõtteks. Vilcon Ehitus on omandanud väga
suured kogemused erineva otstarbega ehitiste projekteerimis- ja ehitustööde koordineerimisel
ning juhtimisel. Vilcon Ehitus OÜ professionaalsete spetsilistide käe all on valminud mitmed
suuremad ning väiksemad SPA-d, hotellid, kaubanduskeskused, büroo-, lao- ning eluhooned
üle terve Eestimaa.

Väärtustame ja hindame oma tellijaid, pakkudes paindlikku ning
kvaliteetset juhtimisteenust, oleme nõu ja jõuga abiks alates projekti ideest ja planeerimisest
kuni ehitise valmimiseni ning säästliku ja keskkonnasõbraliku ekspluateerimiseni. Meie
eesmärgiks on usaldusliku ja meeldiva koostöö kaudu saavutada tellijate ja alltöövõtjate
rahulolu ning rõõm iga valminud objekti üle, soovime olla ehitusettevõte, keda eelistatakse
valida ehitustegevuste planeerimisel püsivaks koostööpartneriks.